Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 1. Przygotowywanie klauzul arbitrażowych i zapisów umownych przewidujących inne metody polubownego rozwiązywania sporów.
  • Należycie przygotowana klauzula arbitrażowa jest gwarantem wdrożenia w życie woli stron do rozstrzygnięcia sporu a postępowaniu arbitrażowym i zabezpiecza przed możliwością podważenia ważności klauzuli lub skuteczności wyroku trybunału w związku z niezgodnością z umową arbitrażowa.
 1. Wsparcie w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów (mediacja, koncyliacja, mini proces).
  • Wspieramy naszych klientów w zakresie rozwiązywania sporów z wykorzystaniem polubownych metod pozwalających na zachowanie dobrych relacji z partnerem biznesowym. Odpowiednie wykorzystanie dostępnych procedur zapobiega eskalacji konfliktu, a tym samym pozwala na jego rozwiązanie bez szkody dla relacji z kontrahentami.
 1. Reprezentacja w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym w postępowaniach specjalistycznych (arbitraż konsumencki, arbitraż sportowy).
  • Nasz zespół posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w szerokiej gamie sporów arbitrażowych takich jak arbitraż sportowy, arbitraż konsumencki, arbitraż morski, międzynarodowy arbitraż gospodarczy. Nasze usługi obejmują również prowadzenie sporów w języku angielskim, a fakt współpracy z kancelariami prawnymi na całym świecie pozwala nam na wsparcie klientów prowadzących spory w praktycznie każdym zakątku ziemi i prawie każdym języku.
 1. Rozstrzyganie sporów arbitrażowych.
  • Za zgodą obu stron konfliktu oferujemy rozstrzyganie sporów w arbitrażu ad hoc zapewniając dostęp do wykwalifikowanych arbitrów oraz zaplecza administracyjnego niezbędnych do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia postępowania.