Złożyłam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niestety pod wpływem „doradców” i chcąc zwiększyć swoje szanse podałam kilka nieprawdziwych danych odnośnie mojej sytuacji rodzinnej i majątkowej? Czy może mi coś za to grozić ?

Niestety tak. Bowiem zgodnie z art. 522 1. Kto będąc dłużnikiem albo…