Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Audyt restrukturyzacyjny

Analizujemy sytuację finansową przedsiębiorstwa. Od wyniku audytu zależy dalsza rekomendacja.

Sporządzenie wniosku

Sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz ze wstępnym planem restrukturyzacji, podstawą do otwarcia postępowania.

Prowadzenie postępowania

Współpracujemy z uznanymi ekspertami, zarówno doradcami restrukturyzacyjnymi, syndykami, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, jak i mediatorami, z którymi nadzorujemy przebieg postępowania dbając o jego korzystne zakończenie.

Opinie prawne

Udzielamy porad oraz wyjaśnień dotyczących przebiegu procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Poszukiwanie finansowania

W oparciu o nasze kontakty biznesowe oraz doświadczenie pomagamy przedsiębiorcom zagrożonym upadłością znaleźć odpowiednie źródło finansowania.

Czynności obronne

Jeśli Twój wierzyciel zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości Twojego przedsiębiorstwa, nasza wiedza i doświadczenie może pomóc Ci zwalczyć takowe działanie.

Pamiętaj! Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie przez osoby do tego obowiązane, rodzi po stronie tych osób odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek tego zaniechania, a także może doprowadzić do orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby te mogą uwolnić się od wyżej wskazanych skutków, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości, doszło do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.