Upadłość konsumencka - co możemy zrobić dla Ciebie?
Pojęcie upadłości konsumenckiej na terenie naszego kraju

  1. audyt finansowy – nasz zespół zweryfikuje, czy spełniasz przesłanki określone
    w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze, przygotuje listę dokumentów, które musisz dostarczyć i wstępnie przedstawi dalsze kroki postępowania,
  2. sporządzenie wniosku wraz z załącznikami – po dostarczeniu przez Ciebie wszystkich wskazanych dokumentów, zajmiemy się przygotowaniem wniosku
    i złożeniem go w sądzie,
  3. postępowanie upadłościowe – nasi prawnicy reprezentować Cię będą w toku postępowania upadłościowego, nie tylko do momentu ogłoszenia upadłości przez sąd, lecz także w trakcie sporządzania listy wierzytelności, planu spłat, aż do samego momentu umorzenia wierzytelności.

Twoja historia jest dla nas ważna – skontaktuj się z nami .