180 000 zł zadłużenia po wypadku samochodowym

Pani Irena była aktywna zawodowo kobieta, prowadzą własną firmę. Niestety, doznała poważnego wypadku samochodowego, który spowodował ciężkie obrażenia i długotrwałą niezdolność do pracy. W wyniku tego wypadku, Pani Irena nie tylko musiała zmagać się z kosztownym leczeniem, ale również stracił swoje źródło dochodu.

Z powodu utraty pracy i znacznego spadku dochodów, Pani Irena zaczęła mieć trudności w spłacie swoich zobowiązań finansowych, w tym kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych i kart kredytowych. Jej długi narastały, a brak stabilnych dochodów uniemożliwiał mu regulowanie rat i zobowiązań w terminie.

Wobec coraz bardziej krytycznej sytuacji finansowej, Pani Irena trafiła do nas i Wspólnie opracowaliśmy wniosek o upadłość konsumencką, który zawierał szczegółowe informacje na temat jej długów, dochodów, majątku oraz propozycję planu spłaty.

Po złożeniu wniosku, do Pani Ireny przeszedł proces sądowy, w ramach którego została ustalona jej niewypłacalność. Sąd zatwierdził plan spłaty, który uwzględniał obniżenie kwoty zadłużenia oraz przedłużenie okresu spłaty, aby odpowiadała jej aktualnej sytuacji finansowej. Ponadto, wierzyciele zostali zobowiązani do zawieszenia wszelkich działań windykacyjnych.

Dzięki upadłości konsumenckiej, Pani Irena otrzymał szansę na odbudowanie swojej sytuacji finansowej. Plan spłaty pozwolił mu na rozłożenie długów w czasie, dostosowując je do jego zdolności finansowych. Otrzymała również ochronę przed dalszą windykacją, co umożliwiło mu skoncentrowanie się na rehabilitacji i powrocie do zdrowia, bez obciążenia długami i ciągłym stresem finansowym.