80 000 zł zadłużenia po utracie pracy i rozwodzie

Pani Katarzyna była zatrudniona w firmie, która nagle ogłosiła bankructwo, co skutkowało utratą jej miejsca pracy. Dodatkowo, jej małżeństwo zakończyło się rozwodem, co dodało kolejne problemy do jej sytuacji finansowej. Pani Katarzyna znalazła się w trudnej sytuacji, z dużymi zadłużeniami wynikającymi z kredytów, kart kredytowych i innych zobowiązań.

Zdesperowana i niezdolna do spłaty swoich długów, zdecydowała się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką. W ramach tego procesu, skonsultowała się z prawnikiem specjalizującym się w upadłościach konsumenckich i razem opracowali plan spłaty, który odpowiadał jej aktualnej sytuacji finansowej.

Sąd orzekł upadłość konsumencką i zatwierdził plan spłaty Pani Katarzyny. W ramach tego planu, część jej długów została umorzona, a reszta została rozłożona na kilkuletni okres spłaty, uwzględniający jej aktualne dochody. Pani Katarzyna otrzymała również ochronę przed windykacją przez wierzycieli, co oznaczało, że wierzyciele nie mogli podejmować żadnych działań prawnych w celu odzyskania swoich długów bez zgody sądu.

Dzięki upadłości konsumenckiej, Pani Katarzyna zyskała nową szansę na uregulowanie swoich finansów. Mogła skupić się na poszukiwaniu nowej pracy i budowaniu swojej przyszłości bez dodatkowego obciążenia finansowego.