Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to proces, którego celem jest całkowite lub częściowe oddłużenie osoby fizycznej, która nie jest w stanie spłacić zobowiązań finansowych. Kolejne nowelizacje prawa upadłościowego, które miały miejsce w ostatnich latach, sprawiły, że ogłoszenie bankructwa stało się realnym rozwiązaniem dla osób, które utknęły w spirali długów. Kto może skorzystać z prawa upadłościowego oraz jak wygląda proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka - na czym polega?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dla osób fizycznych, które z różnych powodów stały się niewypłacalne i nie są w stanie wywiązać się z zobowiązań finansowych. Jest to sposób na odzyskanie równowagi finansowej i wyjście ze spirali długów poprzez częściowe lub całkowite oddłużenie. Polega on na spłaceniu roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika oraz umorzeniu części lub całości długów.

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, które od co najmniej 3 miesięcy nie były w stanie spłacić swoich zobowiązań i są przez to uznane za niewypłacalne. Na drodze sądowej ustala się, czy dłużnik nie ma realnych możliwości na spłatę zadłużenia oraz indywidualnie dobierany jest odpowiedni proces oddłużania.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Jeszcze do niedawna z prawa upadłościowego nie mogły skorzystać te osoby, które stały się niewypłacalne z powodu niedbalstwa, na przykład nierozważnego korzystania z pożyczek. Upadłość konsumencka była więc zarezerwowana dla osób, które do zadłużenia doprowadziła choroba lub nagła utrata pracy. Ostatnia nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, sprawiła jednak, że z postępowania sądowego może skorzystać każdy – również osoby, które doprowadziły do zadłużenia na skutek zaniedbań.

Jak sama nazwa wskazuje, upadłość konsumencka jest procesem kierowanym do konsumentów, czyli osób fizycznych. Nie mogą z niej skorzystać te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub są wspólnikami w spółce handlowej. Ponadto upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić te osoby, które:

  1. w ciągu ostatnich 10 lat pomyślnie przeszły proces ogłoszenia upadłości,
  2. w ciągu ostatnich 10 lat podejmowały działania na szkodę wierzycieli (np. przekazanie nieruchomości na rzecz innych osób, by uniknąć zajęcia ich przez komornika),
  3. mają realne możliwości spłaty długu – również wtedy, gdy zaległości w spłacie należności obejmują okres krótszy niż 3 miesiące,

 

Co istotne, w szczególnych przypadkach sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o upadłość konsumencką nawet wtedy, gdy istnieją przesłanki do jego odrzucenia. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i zadłużenia wciąż mogą być umorzone, jeśli wskazują na to względy humanitarne.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca pobytu dłużnika. Przez cały proces wnioskowania opiekujemy się naszym klientem, tak aby przez cały proces przejść bezstresowo i bezproblemowo. We wniosku zawarte są między innymi takie informacje jak: dane osobiste dłużnika, spis wierzycieli (wraz z wysokością zadłużenia i terminem spłaty), wycena majątku, informacja o przychodach i uzasadnienie wniosku.

Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o ogłoszenie upadłości, umorzeniu ulegają wszelkie postępowania wierzycieli wobec dłużnika, takie jak egzekucje czy odsetki karne. Jest to moment w którym ustępują wszelkie telefony, pisma i wizyty wierzycieli, pomimo statusu bankruta.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Osoba, która ogłasza upadłość konsumencką, musi liczyć się z poważnymi skutkami postępowania sądowego – zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Oddłużenie pozwala na nowy start w życiu bez martwienia się o spłatę zaległych zadłużeń. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapewnia więc dłużnikowi komfort psychiczny, związany z wolnością od wezwań do zapłaty i postępowania komorniczego.

Jako specjaliści z zakresu upadłości konsumenckich, przeprowadzimy Cię przez cały proces od złożenia wniosków i dokumentacji, aż po spokój od wierzycieli.